500GB

Crucial P5 Plus SSD - 500GB

Crucial P5 Plus SSD

1TB

Crucial P5 Plus SSD - 1TB

Crucial P5 Plus SSD

2TB

Crucial P5 Plus SSD - 2TB

Crucial P5 Plus SSD

Crucial P5 Plus SSD standing up with shadow

Crucial P5 Plus SSD

Bạn đã sẵn sàng cho hiệu suất thế hệ tiếp theo chưa? Crucial® P5 Plus SSD mang lại tốc độ và khả năng bảo vệ dữ liệu vượt trội với khả năng đọc tuần tự lên đến 6600MB/s1 cho khả năng tính toán biến đổi. Được thiết kế bởi Micron® với công nghệ Gen4 NVMe mới nhất, Crucial P5 Plus bao gồm các tính năng nâng cao như mã hóa toàn bộ dựa trên phần cứng, tăng tốc ghi động và bảo vệ nhiệt thích ứng để giữ cho dữ liệu của bạn an toàn đồng thời nâng cao độ tin cậy của hệ thống. Được thiết kế đặc biệt cho khối lượng công việc chuyên sâu, nội dung sáng tạo chất lượng cao và chơi game hạng nặng, P5 Plus cũng tương thích ngược với hầu hết các hệ thống Gen3 để mang lại sự linh hoạt tối ưu.

Tốc độ1

Đọc lên đến 6600MB/s

Dung lượng2

500GB, 1TB, 2TB

Thế hệ

Công nghệ PCIe 4.0 NVMe
Khả năng tương thích ngược Gen3

Sự đổi mới

Micron NAND 3D nâng cao
và công nghệ điều khiển sáng tạo

Bảo hành3

5 năm có giới hạn

Yếu tố hình thức

M.2 (2280)

Crucial P5 Plus SSD in a motherboard
Crucial P5 Plus SSD on a keyboard
Crucial P5 Plus SSD with a headset,  mouse and keyboard
Crucial P5 Plus SSD in a motherboard
Crucial P5 Plus SSD without label

Crucial P5 Plus PCIe® 4.0 3D NAND NVMe M.2 SSD

Hộp bao gồm:
Crucial Storage Executive, Acronis® True Image for Crucial và Hướng dẫn cài đặt SSD dễ dàng của Crucial

Crucial P5 Plus SSD

Dung lượng2

Mã số

Tốc độ đọc tuần tự1

Tốc độ ghi tuần tự1

500GB

CT500P5PSSD8

6600MB/s

4000MB/s

1TB

CT1000P5PSSD8

5000MB/s

2TB

CT2000P5PSSD8

 

  1. Các số hiệu suất I / O điển hình được đo bằng CrystalDiskMark® với độ sâu hàng đợi là 128 và bộ đệm ghi được kích hoạt. Trạng thái mới sản xuất (Fresh-out-of-box) được giả định. Đối với mục đích đo hiệu suất, SSD có thể được khôi phục về trạng thái FOB bằng lệnh xóa an toàn. Các biến thể của hệ thống sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo được. Khi được cài đặt trong hệ thống Gen3, tốc độ đọc/ hi điển hình là 3300/2700MB/s.
  2. Một số dung lượng lưu trữ được sử dụng để định dạng và các mục đích khác và không có sẵn để lưu trữ dữ liệu. 1GB bằng 1 tỷ byte. Không phải tất cả các dung lượng đều có sẵn khi khởi chạy ban đầu.
  3. Bảo hành có hiệu lực trong năm năm kể từ ngày mua ban đầu hoặc trước khi ghi tổng số byte tối đa được ghi (TBW) như được công bố trong biểu dữ liệu sản phẩm và được đo trong dữ liệu SMART của sản phẩm, tùy điều kiện nào đến trước.
  4. Được tính toán bằng cách so sánh các lần đọc tuần tự của P5 Plus là 6600MB/s với tốc độ 3400MB/s của thế hệ trước (P5) hoặc với tốc độ của SATA (BX500) là 540MB/s.